Andre Dekker: ‘Pied-à-terre’

Fri 27 October - Sun 12 November 2023

De komende weken wordt Off Hook overgenomen door Andre Dekker. Andre is een Nederlandse tekenaar, installatiekunstenaar, schrijver en gastdocent die sinds 1997 deel uitmaakt van Observatorium in Rotterdam. Observatorium is een kunstenaarscollectief, gespecialiseerd in conceptuele kunst, omgevingskunst en architectuur. Het werk is grofweg onder te verdelen in landschapskunstwerken en architecturale kunstwerken die als verblijf voor afzondering dienen. Voorbeelden zijn o.a. ‘Observatorium Nieuw Terbregge’ aan de A20 Rotterdam, ’Warten auf den Fluss’ (Essen, 2010-2017), ‘Zandwacht’ (Maasvlakte 2, 2015) en onlangs werd ‘Terp fan de Takomst’ gerealiseerd, een nieuwe buitendijkse terp als belevingsplek in Blije, Friesland. Observatorium heeft twee boeken gepubliceerd: Big Pieces of Time (2010) en Public Art for Public Life (2023).

Van vrijdag 27 oktober t/m zondag 12 november woont en werkt Andre Dekker in Off Hook temidden van zijn inkttekeningen die hij sinds de pandemie maakt. In de ochtend schrijft Andre brieven, ’s middags richt hij de expositie opnieuw in en er zijn twee avondprogramma’s:
* Zaterdag 4 november, 20.00 uur: Lezing Observatorium en de Terp fan de Takomst.
* Zaterdag 11 november, 20.00 uur: Boekpresentaties:
– WESTFRIES KOOKBOEK, een recepten- en tekeningenboek in samenwerking met broer Thijs Dekker, uitgegeven door ZAVEL uitgeverij.
– ERRAID SOUND, een toneel- en tekeningenboek met korte film in samenwerking met theatermaker Graham Eatough uit Glasgow, uitgegeven door Jap Sam Books & The Hunterian.

Off Hook wijkt even af van haar vaste openingstijden: van vrijdag 27 oktober t/m zondag 12 november zijn Andre Dekker en zijn expositie in het inloopatelier te bezoeken van donderdag t/m zondag van 15 tot 19 uur.

Dit alles in samenwerking met Lydia Wierenga, beeldend kunstenaar en oprichter van OFF HOOK.

For the next few weeks, Off Hook will be taken over by Andre Dekker. Andre is a Dutch draughtsman, installation artist, writer and guest lecturer who has been part of Observatorium in Rotterdam since 1997. Observatorium is an artist collective specializing in conceptual art, environmental art and architecture. The work can be roughly divided into landscape artworks and architectural artworks that serve as a residence for seclusion. Examples include ‘Observatorium Nieuw Terbregge’ on the A20 Rotterdam, ‘Warten auf den Fluss’ (Essen, 2010-2017), ‘Zandwacht’ (Maasvlakte 2, 2015) and recently ‘Terp fan de Takomst’ was realized, a new outer dike mound as a place of experience in Blije, Friesland. Observatory has published two books: Big Pieces of Time (2010) and Public Art for Public Life (2023).

From Friday, Oct. 27 to Sunday, Nov. 12, Andre Dekker lives and works at Off Hook amid his ink drawings that he has been making since the pandemic. In the morning Andre writes letters, in the afternoon he rearranges the exhibition, and there are two evening programs:
* Saturday, Nov. 4, 8 p.m.: Lecture Observatory and the Terp fan de Takomst.
* Saturday, November 11, 8 p.m.: Book presentations:
– WESTFRIES KOOKBOEK, a recipe and drawing book in collaboration with brother Thijs Dekker, published by ZAVEL publishers.
– ERRAID SOUND, a drama and drawing book with short film in collaboration with Glasgow theater producer Graham Eatough, published by Jap Sam Books & The Hunterian.

Off Hook deviates briefly from its regular opening hours: from Friday, Oct. 27 through Sunday, Nov. 12, Andre Dekker and his exhibition in the walk-in studio can be visited Thursday through Sunday from 3 to 7 p.m.

All this in collaboration with Lydia Wierenga, visual artist and founder of OFF HOOK.

 

  27 October 2023 - 12 November 2023
  standard opening hours
  OFF HOOK