DOLF VERLINDEN: THE SKY AND THE SEA

Fri 8 September - Fri 20 October 2023

Opening: Vrijdag 8 september 17.00 uur
8 september 2023 t/m 20 oktober 2023

Dolf Verlinden (Schiedam, 1960) studeerde in 1984 af aan Academie Minerva in Groningen. Sindsdien woont en werkt hij hier, zijn grote atelier met een fijne lichtinval bevindt zich midden in de binnenstad. Off Hook is zeer verheugd om zijn werk te kunnen laten zien.

In zijn levendige composities verkent Dolf Verlinden de ruimte zowel binnen het kader als daarbuiten. Lijnen, rasters en geometrische patronen verdelen het beeld en lijken haar te willen ontgrenzen. Grenzen en randen van het kunstwerk staan dan ook ter discussie. Eveneens kenmerkend in het werk zijn tegenstellingen tussen open en gesloten vormen en egale en transparante kleurvlakken waarbij elk werk bestaat bij de gratie van het voorgaande.

Dolf Verlinden toonde zijn werk onlangs nog in Museum Eicas in Deventer, Art Gallery NATIONAL 55 in Antwerpen en in het Groninger Museum. Zijn werk bevindt zich in diverse particuliere, museale en bedrijfscollecties.

Speciaal voor deze tentoonstelling wordt er op initiatief van Off Hook een nieuwe zeefdruk van Dolf Verlinden vervaardigt in samenwerking met Zeefdruk Atelier Hogeland in Warffum.

Opening: Friday, September 8, 5 p.m.
September 8, 2023 through October 20, 2023

Dolf Verlinden (Schiedam, 1960) graduated from Academie Minerva in Groningen in 1984. Since then, he lives and works here, his large studio with a fine light is located in the middle of the city center. Off Hook is very pleased to be able to show his work.

In his lively compositions, Dolf Verlinden explores space both within the frame and outside it. Lines, grids and geometric patterns divide the image and seem to want to unbound her. Borders and edges of the artwork are therefore up for discussion. Also characteristic in the work are contrasts between open and closed forms and the solid and transparent areas of color in which each work exists by the grace of the former.

Dolf Verlinden recently showed his work at Museum Eicas in Deventer, Art Gallery NATIONAL 55 in Antwerp and at the Groninger Museum. His work is in various private, museum and corporate collections.

Especially for this exhibition a new silkscreen by Dolf Verlinden will be produced in collaboration with Zeefdruk Atelier Hogeland in Warffum.

  8 September 2023 - 20 October 2023
  standard opening hours
  OFF HOOK