Jaap Kroneman: ‘Yellow Spring Ohi Yo’

Sat 29 April - Fri 9 June 2023

OFF HOOK nodigt u graag uit voor de volgende solo-expositie:

JAAP KRONEMAN
‘YELLOW SPRING OHI YO’

Opening: Zaterdag 29 april, 17.00 uur
29 APRIL – 9 JUNI

Off Hook is zeer verheugd om het werk van Jaap Kroneman (Roermond, 1968) in Groningen te kunnen laten zien. Wat een geluk dat er nog recalcitrante kunstenaars zijn zonder dat ze recalcitrant willen zijn. Voor Jaap Kroneman is het niet voldoende om te registreren wat er is. Hij doet wat hij wil en trekt zich niet gauw ergens iets van aan. Zijn installaties, schilderijen, beelden en performances bevatten een spoor van serieuze humor. De suggestie van een schets van een alledaags voorwerp wordt door de enorme beeldkracht tot een werk dat meer dan af is: een wonderlijke combinatie van schets en bekoorlijkheid.

Volgens Kees van Gelder is kunstenaar Jaap Kroneman één van de grondleggers is van Flat Real Art: een tak van de beeldende kunst die de geobserveerde werkelijkheid als uitgangspunt neemt maar deze abstraheert en plat maakt en herkenbaar laat blijven. Jaap Kroneman is volgens eigen zeggen vooral onbekend gebleven met geheel uiteenlopend werk. De enige constante is de piano die als dissonant telkens weer opduikt om te voorkomen dat de ogenschijnlijke willekeur kan worden opgevat als programma. Jaap woont en werkt momenteel in Brussel.

Speciaal voor deze tentoonstelling wordt er een nieuw werk van de kunstenaar vervaardigt bij Zeefdruk Atelier Hogeland in Warffum. Dit wordt door Off Hook geïnitieerd. Deze limited-edition zeefdruk van Jaap Kroneman is straks verkrijgbaar bij Off Hook. Het ontwerp voor de zeefdruk leidde tot een serie nieuwe schilderijen die eveneens voor het eerst bij Off Hook te zien zullen zijn. Komen dus.

OFF HOOK is pleased to invite you to the following solo exhibition:

JAAP KRONEMAN
‘YELLOW SPRING OHI YO’

Opening: Saturday, April 29, 5 p.m.
APRIL 29 – JUNE 9

Off Hook is very pleased to be able to show the work of Jaap Kroneman (Roermond, 1968) in Groningen. How fortunate that there are still recalcitrant artists without wanting to be recalcitrant. For Jaap Kroneman, it is not enough to register what is there. He is just doing what he wants and does not easily concern himself with anything. His installations, paintings, sculptures and performances contain a trace of serious humor. The suggestion of a sketch of an everyday object is turned by the enormous visual power into a work that is more than finished: a wonderful combination of sketch and charm.

According to Kees van Gelder, artist Jaap Kroneman is one of the founders of Flat Real Art: a branch of visual art that takes observed reality as its starting point but abstracts it, flattens it and allows it to remain recognizable. By his own admission, Jaap Kroneman has remained mostly unknown with entirely diverse work. The only constant is the piano, which keeps reappearing as a dissonant to prevent the apparent randomness from being interpreted as a program. Jaap currently lives and works in Brussels.

A new work by the artist is being produced especially for this exhibition at Zeefdruk Atelier Hogeland in Warffum. This is initiated by Off Hook. This limited-edition screenprint by Jaap Kroneman will soon be available at Off Hook. The silkscreen design led to a series of new paintings that will also be on display for the first time at Off Hook.

 

  29 April 2023 - 9 June 2023
  standard opening hours
  OFF HOOK