Lars Breuer: Toestand

Sat 18 May - Fri 28 June

OFF HOOK presenteert met trots de solotentoonstelling TOESTAND van Lars Breuer van 18 mei – 28 juni 2024.

U bent van harte welkom op de opening op zaterdag 18 mei om 17 uur.

Lars Breuer werd in 1974 geboren in Aken, Duitsland, en woont en werkt in Keulen. Hij studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en beeldende kunst in Münster en Düsseldorf. Van 2004 tot 2010 was hij een van de oprichters van de tentoonstellingsruimte Konsortium. Het werk van Lars Breuer heeft een conceptuele benadering en verwijst naar kunstgeschiedenis en literatuur. De ruimte waarin hij werkt wordt vaak opnieuw gedefinieerd door grote muurschilderingen waarin hij gebruik maakt van een zelfontworpen cursieve typografie die verschillende elementen combineert: expressieve woorden in een abstracte constructie met andere elementen. Daarbij verliest hij het heden niet uit het oog. Zijn muurschilderingen benadrukken het politieke landschap van crisis en gaan over de taal van autoriteit en de instabiliteit van betekenis en doel in het hedendaagse leven. Naast typografische oplossingen creëert Lars Breuer abstracte en kleurrijke composities op doek. Expressieve vormen staan tegenover abstracte constructies of harde elementen.

Speciaal voor deze solotentoonstelling wordt er op initiatief van Off Hook een nieuwe zeefdruk van Lars Breuer vervaardigt in samenwerking met Zeefdruk Atelier Hogeland in Warffum.

(eng:)
OFF HOOK is pleased to present the solo exhibition TOESTAND by Lars Breuer from 18 May – 28 June 2024.

OFF HOOK warmly invites you to the opening on Saturday 18 May at 17.00 hrs.

Lars Breuer was born in 1974 in Aachen, Germany, and lives and works in Cologne. He studied art history, philosophy and fine art in Münster and Düsseldorf. From 2004 to 2010, he was one of the founders of the exhibition space Konsortium. Lars Breuer’s work has a conceptual approach and refers to art history and literature. The space he is working in is often redefined by large murals in which he uses a self-designed cursive typography that combines different elements: expressive words in an abstract construction with other elements. In doing so, he does not lose sight of the present. His murals emphasize the political landscape of crisis and deal with the language of authority and the instability of meaning and purpose in contemporary life. In addition to typographic solutions, Lars Breuer creates abstract and colorful compositions on canvas. Expressive forms are contrasted with abstract constructions or hard elements.

Especially for this exhibition a new silkscreen by Lars Breuer will be produced in collaboration with Zeefdruk Atelier Hogeland in Warffum.

  18 May 2024 - 28 June 2024
  standard opening hours
  OFF HOOK