Marije Vermeulen: Slither

Sat 13 July - Fri 23 August

OFF HOOK nodigt u van harte uit voor de opening van

MARIJE VERMEULEN
SLITHER

Opening: Zaterdag 13 juli 17.00 uur
13 juli 2024 t/m 23 augustus 2024

Marije Vermeulen (1976) woont en werkt in Apeldoorn en maakt muurschilderingen, schilderijen en installaties waarin kleur, energie en helderheid belangrijke aspecten zijn.

Het strak uitgevoerde lijnenspel en de strikte vlakverdelingen zijn een gevolg van een aandachtige analyse van een vlak of de ruimte. Welke vormen zijn er aanwezig en waarmee kan verbinding gemaakt worden? Wat zijn de maatverhoudingen van een vlak? Is er een herhaling van maten of vormen? Deze elementen worden spelers in het ontwerpproces, samen met de stukken uit Marije haar bibliotheek van kleuren en vormen, verzameld door de jaren heen. De bronnen zijn divers: Ze zijn afkomstig uit persoonlijke herinneringen, architectuur, mode en eerder gemaakte werken. Door middel van een uitvoerig schetsproces met kleurpotlood tast zij vervolgens de mogelijkheden af om tot een conceptueel kloppend en tegelijkertijd verassend speels resultaat te komen. Zakelijke handelingen zoals herhalen, kantelen, omklappen en halveren zijn hierbij geliefde middelen om in te zetten.

OFF HOOK warmly invites you to the opening of

MARIJE VERMEULEN
SLITHER

Opening: Saturday, 13 July, 5 p.m.
13 July 2024 to 23 August 2024

Marije Vermeulen (1976) lives and works in Apeldoorn and creates murals, paintings and installations in which color, energy and clarity are important aspects.

The tightly executed interplay of lines and the strict division of surfaces are a result of an attentive analysis of a surface or space. What forms are present and with what can be connected? What are the dimensional relationships of a surface? Is there a repetition of sizes or shapes? These elements become players in the design process, along with pieces from Marije’s library of colors and shapes, collected over the years. The sources are diverse: They are taken from personal memories, architecture, fashion and previously created works. Through an elaborate sketching process with colored pencil, she then explores the possibilities to arrive at a conceptually correct and at the same time surprisingly playful result. Practical actions such as repeating, tilting, flipping and halving are popular tools to employ in this process.

  13 July 2024 - 23 August 2024
  standard opening hours
  OFF HOOK